Recent Changes - Search:

Then Swänska Filken

PmWiki

Om Then Swänska Filken

Then Swänska Filken är ett pågående projekt för att bevara och dokumentera svenska filkmusik och besläktade brandoniseringar. Det startades av Karl-Johan Norén.

Målet med projektet är att:

  • Digitalisera texten till svenska filksånger och fanniska dikter
  • Verka som en praktiskt användbar bas för sånger (ackord med mera)
  • Dokumentera tidigare samlingar av svensk filk
  • Samla in och digitalisera gamla inspelningar
  • Publicera materialet
  • Komplettera med nya inspelningar där så behövs
  • Tryck av fannisk sångbok

Alla är välkomna att läsa materialet här, men endast registrerade användare kan redigera sidor. Vill du ha ett konto, skriv en rad till Karl-Johan Norén. Din e-postadress kommer endast att användas till att skicka ut ditt användarnamn och lösenord, och annan administration av projektet. (Du får gärna själv ange önskat användarnamn och lösenord i brevet. Allt kommer hur som helst att skickas i klartext, även om lösenordet lagras krypterat.)

Har du tillgång till intressant material men kan inte föra in det själv så går det utmärkt att skicka det till Karl-Johan, eller prata med mig på någon svensk kongress.

Texter läggs endast upp efter godkännande från författaren eller motsvarande.

Det finns tyvärr begränsat med utrymme på denna server, och jag har heller inte tekniska möjligheter för digitalisering av inspelningar. Hjälp, råd och dåd till detta mottages tacksamt!

Det går att skicka upp binärfiler (bilder, PDF med mera) till servern och länka till dem, men dessa är för närvarande begränsade till 100 K i storlek. Funktionen är för närvarande begränsad till PDF-filer, och är tänkt för filer med notskrift.

Se även: Fandom.se * The Filk FAQ * Tomorrow's Songs Today * The Filk Book Index

View Source - Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 27, 2016, at 05:07 PM