Noréns översättningar

Det första som bjuds är goda översättningar från engelska till svenska. Jag har flera års erfarenhet av översättning och lokalisering av programvara, hjälptexter och instruktionsböcker, främst inom IT-sektorn, men kan naturligtvis också arbeta inom andra områden.

Det andra som bjuds är tekniskt författande och teknisk information. Jag har skrivit flera IT-böcker åt Pagina, och har via översättande fortsatt att öva upp min förmåga att skriva rent och klart, även i komplicerade sammanhang. Idén är enkel – du tillhandahåller fackkunskapen, jag tillhandahåller språket.

Det tredje som bjuds är det som alla översättare och författare måste bli bra på: språkgranskning, kontrolläsning och andra språktjänster. Särskilt skall nämnas att företaget kan erbjuda kvalificerad medicinsk granskning av översättningar och andra texter.

Noréns översättningar ägs och drivs av Karl-Johan Norén, och finns på FöretagsFabriken i Värnamo. Jag är medlem i branschföreningen SFÖ.

Noréns översättningar
Fredsgatan 25
Box 334
331 23 Värnamo
Telefon 070-324 92 05
E-post 
Kontaktuppgifter som visitkortsfil